O nás, naše činnost

 
Činnost sboru byla obnovena v roce 1994 ve složení Willy Hohl (starosta sboru), M. Kolařík (velitel), V. Nešvera, Z. Kolařík, M. Kříž. Po ukončení pronájmu hasičské zbrojnice v roce 1995 se mohl sbor nastěhovat zpět i s věškerou technikou, výzbrojí a výstroji. Při povodních v roce 2002 hasičský sbor Podlesí prokázal, že je schopen účinně zasahovat a pomáhat spoluobčanům i při živelné pohromě. V roce 2012 oslavil hasičský sbor 115. výročí jeho založení.
 
S dětmi jsme začali pracovat v roce 2000. Od té doby prošlo kolektivem MH několik desítek dětí, někteří dnes již dospělí, docházejí vypomáhat s těmi nejmladšími. Posláním je rozvíjet dětské znalosti, vytvářet dovednosti z oblasti požární ochrany a to zejména zapojením do celoroční hry mladých hasičů nazvané Plamen. Cílem hry je podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí - soutěžní formou. Na schůzkách si děti trénují převážně disciplíny této hry. Zařazovány jsou i zábavné činnosti a hry na rozvíjení paměti a myšlení.
 

                                                                                      foto z výroční valné hromady sboru 15.1.2015