Výstava v příbramském zámečku 25.4.2015

 vzhledem k tomu, že se nám v dubnu nepodaří zorganizovat návštěvu plaveckého bazénu, tak jak bylo v plánu, připravili jsme náhradní akci, kterou je návštěva výstavy v příbramském zámečku - Ernestinu - galerii Františka Drtikola. Interaktivní výstava připomíná historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století: historickými počítači, herním automatem i moderními PC simulátory. Sejdeme se v sobotu 25. dubna v 10.00 hodin dopoledne přímo před hlavním vchodem do zámečku.